Ambert Alert 116000 bör införas i Sverige!

Den 13:e januari 1996 kidnappades nioåriga Amber Hagerman när hon cyklade utanför sina morföräldrars hus i Arlington, Texas av en man i en stor pick-up som parkerade nära henne, sprang ut och överföll henne och sedan stoppade in henne i bilen och körde iväg, vilket det fanns vittnen till. Fyra dagar senare fann en man hennes lik, med avskuren strupe och obduktionen visade att hon hade levt i två dygn efter kidnappningen, innan hon mördades. Tänk om man hade kunnat finna henne eller kidnapparen fortare och på så sätt räddat hennes liv? Det är det som är tanken bakom systemet som bär hennes namn: Amber Alert, Child Abduction Emergency.

Det är ett snabbt signalsystem som alla kan anmäla sig till, och då snabbt få t.ex. ett SMS när ett barn blir bortfört. Med en beskrivning på gärningsman, eventuellt fordon, plats och tid m.m. Det är ett sätt för samhället att snabbt slå vakt och varna vid barnkidnappningar. Amber Alert går även ut på alla TV- och radiosändningar, samt på Internet. Det har räddat så många barn i USA och Kandada.

Läs mer om detta här: http://en.wikipedia.org/wiki/AMBER_Alert

I Europa så finns Amber Alert i Frankrike och i Nederländerna. Det skall snart införas även på Irland.

Vi på SBN skulle gärna vilja se att Amber Alert med larmnummer 116000 införs även i Sverige för att kunna hindra och stoppa de barnstölder som sker varje vecka i vårt land.

Vi tog upp detta med Justitiedepartementet när vi träffade dem vid två tillfällen för att diskutera problematiken för föräldrar till bortförda barn. De skulle titta på det och förhoppningsvis få med det i sin utredning, som bör bli klar nu tills den sista mars. Spännande!

Ann-Mari Maukonen har skrivit några jättebra inlägg om detta på sin blogg:

14 februari 2009: http://maukonen.wordpress.com/2009/02/14/amber-alert-i-sverige-nan-gang-eller/

24 maj 2009: http://maukonen.wordpress.com/2009/05/24/dag-for-forsvunna-barn-25-maj/

4 december 2009: http://maukonen.wordpress.com/2009/12/04/codeamber-tickers/

2 januari 2010: http://maukonen.wordpress.com/2010/01/02/116000-amber-alert/

Här är några utdrag ur hennes blogg:

“Europeiska kommissionen föreslog i juli 2006 att reservera ett vanligt telefonnummer dit man kan ringa för att anmäla försvunna barn och ett annat nummer för barn som behöver hjälp. Detta följer antagandet av EU:s strategi för barnets rättigheter (IP/06/927). Den 15 februari 2007 respektive den 30 oktober 2007 beslutade kommissionen att reservera 116000 (IP/07/188) och 116111 i alla medlemsstater. Enligt beslutet är EU-länderna skyldiga att göra ”116-nummer” tillgängliga för allmänheten, men inte att tilldela numren till en tjänsteleverantör eller säkerställa tillhandahållandet av tjänsterna. Nummer 116000 skulle ha gjorts tillgängligt den 31 augusti 2007 och nummer 116111 den 26 februari 2008, och därefter aktiveras av nationella teleoperatörer så att jourtelefon- och hjälplinjeleverantörerna kan använda dem. Ett tredje nummer, 116123, har reserverats för en hjälplinje för känslomässigt stöd för vuxna. ”

  • Flera länder har gjort dessa nödnummer tillgängliga, men har ej sett till att någon operatör tar hand om numren så att man kan använda dem i att bland annat Rapportera om saknade barn…
  • Nummer 116000 och 116111 har gjorts tillgängliga för allmänheten i 24 länder.
  • De flesta länder gjorde inte mycket för att informera potentiella tjänsteleverantörer om nummer 116000 och 116111. Detta har försenat användningen av dessa nummer av potentiella leverantörer, huvudsakligen icke-statliga organisationer. Större insatser – pressmeddelanden, e-brev/brev till potentiella leverantörer, möten – gjordes i Finland, Frankrike (för 116000), Irland, Litauen, Nederländerna, Portugal och Sverige. (även om det inte har hänt så mycket mer än pressmeddelanden i Sverige då.)
  • Potentiella leverantörer för jourtelefoner har visat intresse för 116000 i många av EU’s medlemsländer, men endast sju medlemsstater (Belgien, Portugal, Grekland, Danmark, Ungern, Nederländerna och Slovakien) har tilldelat 116000 till tjänsteleverantörer.

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 30 november 2009
om ändring av beslut 2007/116/EG när det gäller införande av ytterligare reserverade nummer som börjar med 116

Telekompaketet: stärkta konsumenträttigheter och ökad konkurrens
Sid 5 2009-11-12
Telefonjourer avsedda för saknade barn och andra samhällsnummer
Medlemsstaterna kommer att vara ålagda att främja tjänster med ”samhälleligt värde”,
vilka ska börja med numret 116. Dessa omfattar jourtelefonnumret 116000 för anmälan
av saknade barn. Medlemsstaterna kommer fortfarande att ha hand om organiseringen
av sådana tjänster, men Europeiska kommissionen kan vidta tekniska åtgärder för att
påskynda införandet av dem.

Signalen magasinet ”för ett tryggare samhälle” från SOS Alarm
Sid 14
“Sverige tillhör inte de fem
länder där numret fungerar idag – nämligen
Grekland, Ungern, Nederländerna, Portugal
och Rumänien. Belgien och Slovakien är på väg
att införa det.
Tusentals barn försvinner varje år i Europa.
I medlemsländerna kan det vara myndigheter
eller fristående hjälporganisationer som driver
verksamheten bakom hjälpnumren. Dessa är
tre till antalet och börjar alla med siffrorna 116.
Men kommissionen tycker att medlemsländerna
har gjort för lite för att sprida kunskapen
till myndigheter och organisationer om att
möjligheten finns.
Det är ingen skyldighet för länderna
att dela ut de aktuella numren, däremot att
reservera numren och informera allmänheten
och leverantörerna om att de finns. Men
EU-kommissionen tycker att insatserna går för
sakta och hoppas slippa lagstifta i frågan. När
systemet är infört i sin helhet ska numren gå att
ringa från alla medlemsstater i unionen.
Numren har bland annat hjälpt till att lösa
ett fall av kidnappning av barn mellan Belgien
och Portugal förra året.”

PTS
Sammanställning av svensk nummerplan för telefoni 2008-11-14
Sid 23
4.12.7 Användning och disponering av 116-serien
Numren 116 000 – 116 199 skall användas för Europaharmoniserade tjänster av samhälleligt värde. Tjänsterna ska kunna nås av enskilda personer via ett nummer som är kostnadsfritt att ringa. Vidare ska tjänsterna kunna vara av värde för besökare från andra länder, genom att fylla ett specifikt samhälleligt behov. Framför allt genom att bidra till medborgares hälsa och säkerhet, eller bistå medborgare i svårigheter.
Användningen av nummer som börjar på 116 för tjänster som bedöms vara av samhälleligt värde bygger på beslut fattat av Europeiska kommissionen, och gäller således alla medlemsländer i unionen. För tillfället är det följande tre tjänster, med vidhängande nummer, som är beslutade om.
116 000 Telefonjour för rapportering av saknade barn.
116 111 Telefonjour för saknade barn.
116 123 Telefonjour för känslomässigt stöd.

Sid19-20
116 Europaharmoniserade tjänster av samhälleligt värde  Enligt Europeiska kommissionens beslut 2007/116/EG och 2007/698/EG.

Regeringskansliet notisarkivet
Näringsdepartementet, 13 december 2007
Samhällsviktiga tjänster med enhetliga telefonnummer i EU

Nu finns möjlighet för organisationer att ansöka om nummer för att erbjuda en europaharmoniserad tjänst av samhälleligt värde. Användningen av nummer som börjar på 116 för samhällsviktiga tjänster bygger på beslut fattat av Europeiska kommissionen och gäller alla medlemsländer i unionen. Tanken är att varje tjänst ska ha samma nummer i alla medlemsländer och som det är kostnadsfritt att ringa till. För tillfället omfattar beslutet tre tjänster men i framtiden kan fler bli aktuella.

2007-12-07 PTS
Beslut 11 serien införande 116