2009 års lag för att förebygga och hindra internationella barnbortföranden: H.R. 3240

Ett oerhört spännande lagförslag ligger i den amerikanska kongressen och vi på SBN kommer noga att följa detta förslag och de följder som det skulle få om och när det klubbas igenom. Det handlar om hårdare tag gentemot de länder som bryter mot Haagkonventionen eller som vägrar hjälpa till i de fall där barn bortförts till länderna eller där föräldrar vägras umgänge med sina bortförda barn. Förslaget är helt banbrytande och kan förhoppningsvis också verka som en förebild för EU och våra länders regeringar här.

Läs mer om förslaget på följande länkar:

http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=h111-3240

http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=h111-3240&tab=committees

Tänk vad lite politiska krafttag kan göra. De kan göra underverk för de bortförda barnen. I fallet med de fem bortförande svenska barnen till Gaza så var det just politikernas inblandning samt hot om indraget bistånd som fick hem barnen igen. Tänk om Sverige skulle agera lika kraftfullt för alla de bortförda barnen. Tänk om Carl Bildt, med alla sina goda relationer nere på Balkan, skulle intressera sig för bortförde Vid Frank och Bosniens totala ignorering av internationella avtal och lagar och hota med detsamma där. Vi vet att Vid skulle komma hem redan idag. Varför är det ingen som agerar för våra kidnappade barn och vem ska ta ansvar för deras förstörda barndom och traumatiserade liv? Vi behöver hjälp!

Därför kommer vi nu snart att starta en namninsamling för att visa politikerna att även vi svenskar har tröttnat på ett system som läcker svenska barn ur Sverige som ett durkslag läcker vatten. Vi måste se ett slut på ett system som är totalt tillåtande för kidnappare där sedan deras hemländer håller dem om ryggen, stick-i-stäv med svenska lagar och ev. efterlysningar genom Interpol. Vi behöver känna att vårt land är tryggt och att våra barn är skyddade här och att Sverige inte lämnar sina yngsta medborgare i sticket, bara för att de kidnappats ur Sveriges territorium. Sverige, som exemplariskt följer Haagkonventionen, bör kräva detsamma av andra stater och bör ge reprimander till de länder som inte återlämnar våra svenska barn. Mer info om namninsamlingen kommer i veckan!

2009 års lag för att förebygga och hindra internationella barnbortföranden: H.R. 3240

Källa: http://underwatch.wordpress.com/2009/12/28/international-child-abduction-prevention-act-of-2009-hr-3240/

Översättning: Lina Lundin, Saknade Barns Nätverk

Kongressledamoten och representanten Chris Smith har genom sitt stöd för David Goldman i hans försök att återfå sitt olovligt bortförda barn från Brasilien, gjort mer för hela det internationella samfundet rörande barnbortföranden än någon annan politiker har lyckats med, under flera av de sista årtiondena. Även många andra politiker, bl.a. president Obama, Hillary Clinton och senator Lautenberg har gett sitt stöd åt återförandet av Sean Goldman till hans biologiska pappa. Tillsammans med det globala mediaintresset som Goldmanfallet väckte, så skänker det stort hopp och en ny start för tusentals pågående barnbortförandeärenden.

Förra året så presenterade Chris Smith H.R. 3240, 2009 års lag för att förebygga och hindra internationella barnbortföranden. Detta lagförslag är det första sedan Föräldrakidnappningslagen år 1993. Genom att öppna för möjligheter för sanktioner gentemot länder som inte följer eller som ignorerar Haagkonventionen så kommer den att göra mer för att skydda barnens grundläggande mänskliga rättigheter och avskräcka internationella barnbortföranden samt förhoppningsvis skynda på återförandet av internationellt kidnappade barn. Utöver detta så borde lagen verka som en förebild för andra länder globalt sett.

Nedan följer en sammanfattning av lagförslaget. Vi hoppas att Kongressen kommer att klubba igenom lagen så fort som möjligt under år 2010.

2009 års lag för att förebygga och hindra internationella barnbortföranden: H.R. 3240 – En summering:

”H.R. 3240: International Child Abduction Prevention Act of 2009 111th Congress”

Det här är ett lagförslag i den amerikanska kongressen som kommer från Representanthuset(House of Representatives , H.R.). Ett lagförslag måste godkännas både i Representanthuset och i Senaten och sedan undertecknas av Presidenten innan den blir en lag. Lagförslagens numrering börjar om på ”1” vartannat år. Varje tvåårsperiod kallas en Kongress-session och det här lagförslaget skapades under den 111:e sessionen, mellan åren 2009-2010. Lagförslagens titel är satt av lagförslagets sponsor och ingår sedan i själva lagstiftningen.

16 juli 2009 – Presentation:

2009 års lag för att förebygga och hindra internationella barnbortföranden:

Fastställer inom utrikesdepartementet, ett kontor för internationella barnbortföranden som skall ledas av ambassadör som representerar internationella bortförande av barn.

Lagen fastställer också att denne ambassadör i barnbortförandeärenden skall verka som den förste rådgivaren till Presidenten och Statssekreteraren i frågor rörande internationella bortföranden av barn och brott mot umgängesrätten.

Lagen bemyndigar ambassadören i barnbortförandeärenden att representera USA i dessa diplomatiska frågor samt i internationella forum.

Lagen säger att det primära ansvaret för ambassadören i barnbortförandeärenden skall vara att :
(1) främja åtgärder för att förhindra internationella bortföranden av barn från USA.
(2) föra de bortförda barnens talan vars hemvist är USA.
(3 ) bistå kvarvarande föräldrar för att lösa barnbortförandeärenden samt brott mot umgängesrätten.
(4) främja allt som kan förebygga och lösa internationella bortföranden av barn.

Tvingar Presidenten att:
(1) årligen granska situationen kring olösta fall i varje land, samt avgöra huruvida regeringen använder sig av ett icke-samarbete, och i så fall peka ut/benämna dessa länder offentligt såsom ett icke-samarbetande land.
(2 ) meddela det utskott i Kongressen som är mest lämpligt, om denna utnämning/benämning.
(3) vidta särskilda presidentiella eller nödvändiga åtgärder för att åstadkomma ett slut på icke-samarbetet med det aktuella landet.

Lagen läger fram rådgivningkrav, underrättelsekrav samt anmälningskrav för Presidenten och Statssekreteraren.

Lagen förbjuder juridiska prövningar av några som helst Presidentbeslut eller andra beslut som har tagits enligt den här lagen.

Lagen ändrar den Utländska Assistanslagen från 1961, genom att förbjuda utvecklingsstöd eller säkerhetsstöd till något land som använder sig av ett icke-samarbete när det gäller olösta fall av internationell barnkidnappning eller brott mot umgängesrätten, eller till de länder som har misslyckats med att spåra och lokalisera de barn som har tagits till dessa länder.

Lagen ändrar den Internationella Finansinstitutionslagen om bistånd, genom att bestämma huruvida ett land använder sig av ett mönster av grova kränkningar gentemot de mänskliga rättigheterna eller om de använder sig av ett icke-samarbete när det gäller olösta fall av internationell barnkidnappning eller brott mot umgängesrätten, eller huruvida de har misslyckats med att spåra de barn som har tagits till dessa länder.

Lagen ändrar Handelsavtalet från 1974, genom att överväga tullavgifter gentemot de länder som använder sig av ett icke-samarbete när det gäller olösta fall av internationell barnkidnappning eller brott mot umgängesrätten.

Lagen ändrar Amiral James W.Nances och Meg Donovans Utländska Relationers Fullmaktslag för räkenskapsåren 2000 och 2001, genom att att kräva, när det gäller utfärdandet av pass för barn under 14 år som bor utanför USA, att denne person som fyller i passansökan skall kunna visa upp styrkta dokument för att den personen verkligen är amerikansk medborgare, har del i vårdnaden om barnet samt utnyttjar denna vårdnad utanför USA.